کارشناس پشتیبان نرم افزار

  • رفع مشکلات و پاسخگوئی به ابهامات کاربران سیستم های نرم افزاری شرکت
  • کمک به کاربران سیستم در تهیه RFC برای مشکلات و نواقص نرم افزارهای کاربردی
  • ثبت مشکلات ناشناخته رخ داده در سیستم های نرم افزاری
  • انجام آزمون های معیار پذیرش سیستم ( UAT ) و تست نرم افزار به منظور شناخت مشکلات سیستم قبل از بهره برداری.
  • ثبت ایرادات مشاهده شده و یا صحت عملکرد سیستم مورد آزمون و ارجاع مستندات به مسئولان مربوطه
  • کنترل اطلاعات Back Up به منظور اطمینان از صحت و سقم محتوای آنها و استفاده مطلوب در مواقع لزوم در دوره های زمانی مختلف

تگها : شرایط-همکاری

اینترنت پرسرعت صبانت در اینستاگرام اینترنت پرسرعت صبانت در تلگرام اینترنت پرسرعت صبانت در پیام رسان سروش