معرفی مدیران صبانت

احمد بیدآبادی
احمد بیدآبادی

ahmad bidabadi

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
محمدحسین ذوالفقاری طهرانی
محمدحسین ذوالفقاری طهرانی

mohammad hossein zolfaghari tehrani

نایب رئیس هیئت مدیره
عبدالحسین بیدآبادی
عبدالحسین بیدآبادی

abdol hossein bidabadi

رئیس هیئت مدیره و معاون بازرگانی
سید محمدعلی شریفی الحسینی

seyed mohammad ali sharifi

عضو هیئت مدیره و معاون مالی
محمدحسن زمانی
معاون اجرایی
علی معماریان
مدیر اداری و منابع انسانی
فرود فقیهی
مدیر فنی
ارسلان جمالی ابیانه
ارسلان جمالی ابیانه

arsalan jamali abyaneh

مدیر مهندسی نرم افزار
سید حسین طاهریان
مدیر فروش کشوری
امید مفاخری
مدیر پشتیبانی کشوری
شارا آقاجانیان
مدیر طرح و برنامه
محمد قاسمی
مدیر روابط عمومی و تبلیغات
علی سرپولکی
مدیر فنی و پشتیبانی سازمانی
سید نوید رضوی
مدیر اکانتینگ و فناوری های نوین

Sabanet` Managers

اینترنت پرسرعت صبانت در اینستاگرام اینترنت پرسرعت صبانت در تلگرام اینترنت پرسرعت صبانت در پیام رسان سروش