معرفی مدیران صبانت

احمد بیدآبادی
احمد بیدآبادی

ahmad bidabadi

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
محمدحسین ذوالفقاری طهرانی
محمدحسین ذوالفقاری طهرانی

mohammad hossein zolfaghari tehrani

رئیس هیئت مدیره
عبدالحسین بیدآبادی
عبدالحسین بیدآبادی

abdol hossein bidabadi

نایب رئیس هیئت مدیره
و معاون بازرگانی
سید محمدعلی شریفی الحسینی

seyed mohammad ali sharifi

عضو هیئت مدیره
و معاون مالی
محمدحسن زمانی
معاون اجرایی
فرود فقیهی
معاون فنی
علی معماریان
مدیر اداری و منابع انسانی
سید حسین معتمدی
سید حسین معتمدی

Seyed Hossein Motamedi

سرپرست مهندسی نرم افزار
سید حسین طاهریان
مدیر فروش کشوری
امید مفاخری
مدیر پشتیبانی کشوری
شارا آقاجانیان
مدیر طرح و برنامه
محمد قاسمی
مدیر روابط عمومی و تبلیغات
علی سرپولکی
مدیر فنی و پشتیبانی سازمانی
سید نوید رضوی
مدیر اکانتینگ و فناوری های نوین

Sabanet` Managers

اینترنت پرسرعت صبانت در اینستاگرام اینترنت پرسرعت صبانت در تلگرام اینترنت پرسرعت صبانت در پیام رسان سروش