معرفی مدیران صبانت

احمد بیدآبادی
احمد بیدآبادی

ahmad bidabadi

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
محمدحسین ذوالفقاری طهرانی
محمدحسین ذوالفقاری طهرانی

mohammad hossein zolfaghari tehrani

رئیس هیئت مدیره
عبدالحسین بیدآبادی
عبدالحسین بیدآبادی

abdol hossein bidabadi

نایب رئیس هیئت مدیره
و معاون بازرگانی
سید محمدعلی شریفی الحسینی

seyed mohammad ali sharifi

عضو هیئت مدیره
و معاون مالی
محمدحسن زمانی
معاون اجرایی
مهرداد سنگلجی
معاون فنی
علی معماریان
مدیر اداری و منابع انسانی
سید حسین معتمدی
سید حسین معتمدی

Seyed Hossein Motamedi

مدیر مهندسی نرم افزار
سید حسین طاهریان
مدیر فروش کشوری
فرشید خیراللهی
مدیر پشتیبانی کشوری
محمد قاسمی
مدیر روابط عمومی و تبلیغات
علی سرپولکی
مدیر فنی سازمانی و مدیر اجرایی پروژه فیبر نوری

Sabanet` Managers

اینترنت پرسرعت صبانت در اینستاگرام اینترنت پرسرعت صبانت در تلگرام اینترنت پرسرعت صبانت در پیام رسان سروش