شبکه های خصوصی (VPN)

 

برقراری ارتباط بین نقاط و دفاتر مختلف بنگاههای اداری و تجاری، روی بستری امن و پرسرعت در تمامی نقاط جغرافیایی کشور از جمله خدمات شرکت صبانت می باشد.


برای اطلاعات بیشتر با شماره
83853 داخلی 535 و 636
 بخش  پهنای باند و راهکارهای ویژه  تماس حاصل نمایید.