Database Error!
شبکه های خصوصی (VPN)

شبکه های خصوصی (VPN)

 VPNمخفف جمله virtual private network به معنی شبکه خصوصی مجازی است که در یک بستر امن ارتباط بین دستگاه ها و کاربران را فراهم مینماید.

سرویس VPN این امکان را به سازمان ها و شرکت ها می دهد که بر روی یک بستر امن و پرسرعت در تمامی نقاط جغرافیایی کشور، سایت ها و مراکز مختلف زیر مجموعه خود را با توجه به نیاز های خود وابسته به موقعیت محلی هر مرکز به یکدیگر متصل نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن سراسری 1524 و 02183853 داخلی 515 و 535 بخش پهنای باند و راهکارهای ویژه تماس حاصل فرمائید.