Database Error!
شبکه های خصوصی (VPN)

شبکه های خصوصی (VPN)

سرویس شبکه خصوصی مجازی (VPN) یکی از خدماتی است که صبانت به کاربران خود ارائه می دهد و این امکان را برای شرکت ها و سازمان ها فراهم میکند که سایت ها و مراکز مختلف زیر مجموعه خود را با توجه به نیاز های متفاوت وابسته به موقعیت جغرافیایی هر مرکز، در تمامی نقاط کشور بر آورده نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 02183853 داخلی 515 و 535 بخش  پهنای باند و راهکارهای ویژه تماس حاصل نمایید
.