شبکه های مجازی خصوصی (VPN)

 VPNمخفف جمله virtual private network به معنی شبکه های خصوصی مجازی است که در یک بستر امن ارتباط بین دستگاه ها

و کاربران را فراهم مینماید.

در واقع در شبکه های مجازی خصوصی که عموما مناسب سازمان ها می باشد، یک ارتباط امن بین دفاتر یا شعبات شرکت به صورت

اینترانت برقرار می گردد.

در این حالت ارتباط بین مراکز برقرار است اما به دلیل افزایش امنیت و دلایلی از این قبیل، بنا بر درخواست کارفرما امکان ارتباط فقط

محدود به شبکه داخلی ایجاد شده می باشد و دسترسی به اینترنت امکان پذیر نیست.

سرویس VPN این امکان را به سازمان ها و شرکت ها می دهد که بر روی یک بستر امن و پرسرعت در تمامی نقاط جغرافیایی کشور،

سایت ها و مراکز مختلف زیر مجموعه خود را با توجه به نیاز های خود وابسته به موقعیت محلی هر مرکز به صورت نقطه به نقطه

به یکدیگر متصل نماید. صبانت برای ارائه این سرویس از بسترهای مختلف ارتباطی مانند ADSL، وایرلس یا فیبر نوری بنابر شرایط

استفاده می نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن سراسری  1524و 02183853 داخلی 515 و 535 بخش پهنای

باند و راهکارهای ویژه تماس حاصل فرمائید.

 

تگها : VPN

Sabanet`s Virtual Private Network Service(VPN)-point to point