سرویس های حجمی

 

تمامی سازمان ها و شرکت های تجاری که برای برقراری ارتباط اینترنتی خود نیاز به پهنای باند حجمی با ضریب اشتراک یک به یک دارند
می توانند از خدمات و راهکارهای شرکت صبانت استفاده کنند.

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره
83853 داخلی 535 و 636
 بخش  پهنای باند و راهکارهای ویژه  تماس حاصل نمایید.

 

 

دانلود موافقت نامه سطح خدمات (SLA)