سرویس های حجمی

 

تمامی سازمان ها و شرکت های تجاری که برای برقراری ارتباط اینترنتی خود نیاز به پهنای باند حجمی با ضریب اشتراک یک به یک دارند
می توانند از خدمات و راهکارهای شرکت صبانت استفاده کنند.

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره
83853 داخلی 535 و 636
 بخش  پهنای باند و راهکارهای ویژه  تماس حاصل نمایید.

 

سرویس های حجمی

نام سرویس
سرعت
زمان
حجم
8Mb-50GB-6 6 تا 8 مگابیت 6 ماه 50 GB
8Mb-300GB-6 6 تا 8 مگابیت 6 ماه 300 GB
8Mb-100GB-12 6 تا 8 مگابیت 12 ماه 100 GB
12Mb-400GB-6 8 تا 12 مگابیت 6 ماه 400 GB
16Mb-500GB-6 12 تا 16 مگابیت 6 ماه 500 GB
8Mb-600GB-6 6 تا 8 مگابیت 6 ماه 600 GB
8Mb-600GB-12 6 تا 8 مگابیت 12 ماه 600 GB
12Mb-800GB-12 8 تا 12 مگابیت 12 ماه 800 GB
16Mb-1000GB-12 12 تا 16 مگابیت 12 ماه 1000 GB
8Mb-1200GB-12 6 تا 8 مگابیت 12 ماه 1200 GB
20Mb-1200GB-12 12 تا 20 مگابیت 12 ماه 1200 GB