اینترنت وایرلس (بی سیم) صبانت

صبانت قابلیت ارائـه سـرویس اینترنت بی سـیم به مجتمع های مسـکونی، تجـاری و اداری که ممکن اسـت به دلایل گوناگون از جمله کمبود پورت مخابراتی بـه
شـکل های معمول و یا نیاز به سرعت های 
بالاتر امکان دریافت اینترنت ADSL را نداشـته باشـند را دارد. برای ارائه خدمات در این روش تجهیزات مورد
نیاز wireless در داخل مجتمع و یا برج نصب می گردد. سـپس با ایجاد فضایی مشـابه یک مرکز مخابراتی در داخل مجتمع، پهنای باند دریافـت شده و از طریـق
تلفن به هر یک از واحد های متقاضی استفاده از خدمات اینترنت ارائه می شود.

 

اینترنت وایرلس فوق پرسرعت صبانت

 

اینترنت وایرلس یا بی سیم چیست؟

در مواقعی که امکان ارائه اینترنت ADSL به مشترک نباشد می توان با استفـاده از تجهیزات مورد نیاز  سرویس اینترنت وایرلس را به متقاضیان ارائه نمود.
در این روش اینتـرنت از طریـق سـیگنال و با استفـاده از تجـهیزات وایرلـس به محل مورد نظر منتقـل و سـپس بـا اسـتفاده از DSLAM مشـابـه کاری که در مـرکز
مخـابراتی برای ارائـه سـرویس ADSL روی می دهد، اینتـرنت بین واحـدهای یک بـرج توزیع می شـود. در این روش هر واحـد به وسیـله یک مـودم می تواند از
اینترنتی که به صـورت وایرلس به سـاختمان ارائه شده، استفاده نماید. لازم به ذکـر است اینترنت وایرلس با Wifi که از طریق یک مـودم یا روتر به اشـتراک گذاشته
می شود متفاوت است و از باند فرکانسی دیگری استفاده می نماید. این سرویس دارای مزایای زیر می باشد:

1- تجهیزات به روز، کیفیت بالا و سرویس های مقرون به صرفه

2- ارائه در مناطقی که دسترسی به سرویس های عادی اینترنت امکان پذیر نمی باشد.

3- در هنگام خرید سرویس اینترنت بی سیم صبانت امکان اسـتفاده از تخفیف اشـتراک گروهی نیز وجود دارد به صورتی که هـزینه هر اشتراک اینترنت به طور قابل
ملاحظه ای کاهش می یابد. 

4- در این سرویس (اینترنت وایرلس)، به دلیل عدم وجود نویز، قابلیت ارائه سرعت های بالا امکان پذیر می باشد.
مدیران و اعضای محترم هیات مدیره مجتمع های اداری، تجـاری و مسکونی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و انتخاب راه کار مناسب برای کاهش هزینه ها
و
افزایش کیفیت خدمات اینترنت خود، در ساعات اداری با شماره تلفن های زیر در ارتباط بوده و از خدمات مشاوره رایگان بهره مند گردند.

 

 

 

سرویس های اینترنت وایرلس یا بی سیم صبانت ویژه مجتمع های اداری، تجاری و مسکونی

نام سرویس
حداقل تعداد کاربران
 حجم و زمان
سرویس های اینترنت بی سیم گروهی 20 کاربره

 جهت سفارش این سرویس ها می توانید با شماره تلفن 1524 و
02183853 داخلی 515 و 535 
بخش پهنای باند و راهکارهای ویژه صبانت تماس حاصل نمایید.

 

 

تگها : اینترنت_وایرلس , اینترنت_بی_سیم

Sabanet Wireless Internet Services

اینترنت پرسرعت صبانت در اینستاگرام اینترنت پرسرعت صبانت در تلگرام اینترنت پرسرعت صبانت در پیام رسان سروش