کارشناس تحلیل و طراحی

  • شناسایی و تعریف مسئولیت‌ها، عملیات، مشخصه‌ها و روابط عناصر به همراه Business Owner اطلاعات و عملیات در طرح
  • مشاوره با ذینفعان و کارشناسان جهت مشخص نمودن دقیق نیاز های سیستم
  • تهیه فراورده‌های مرتبط با تحلیل و نیازمندی، مانند سند چشم‌انداز سیستم و تعیین مشخصات نیازمندی‌های نرم‌‌افزار و تعیین ساختار مدل Use Case
  • شناسایی ابزار های اطلاعاتی مرتبط میان زیر سیستم ها و اعلام آنها در مدل های ارائه شده
  • نظارت بر چگونگی استقرار سیستم های تهیه شده بر اساس نیازهای اعلام شده در زمان شناسایی آنها
  • ایجاد، آرشیو ، نگهداری و بروز رسانی مستندات مربوط به نیازها و تحلیل ها
  • اصلاح مدل‌ها و تحلیل‌های تغییریافته ناشی از پیاده‌سازی سیستم یا تغییر در نیازها توسط مدیریت محصول
  • تهیه پروسه چگونگی انجام تست ها و اجرای آنها جهت اطمینان از انطباق سیستم پیاده‌سازی شده با نیازمندی‌ها
  • ثبت و تحلیل خطاهای یافته شده در تست سیستم، انتقال آنها به تیم طراحی

تگها : شرایط-همکاری

اینترنت پرسرعت صبانت در اینستاگرام اینترنت پرسرعت صبانت در تلگرام اینترنت پرسرعت صبانت در پیام رسان سروش