Database Error!
سرویس PSTN

سرویس PSTN

 

IP-PBX

FTTX

IXP

OTT

LTE

CP

PSTN

VOD

WiFi

VoIP

IDC & Co-Location

 

سرویس PSTN

PSTN مخفف Public Switched Telephone Network است که شبکه عمومی تلفن در سطح جهان است. شبکه کشوری تلفن ثابت جهت ارائه خدمات به واحدهای مسکونی، اداری و تجاری به خصوص شهرک های نوظهور.

 

جهت اطلاع از شرایط ارائه این سرویس با شماره 1524 داخلی 535 و 545، واحد فروش سازمانی تماس حاصل نمایید.