سرویس IXPسرویس IXP

IXP مخفف Internet Exchange Point است و از طریق آن ISP ها می توانند به راحتی ترافیک اینترنت را میان شبکه های خود مبادله کنند. به عبارت دیگر مرکز تبادل ترافیک اینترنتی است.

دستاوردها

برقراری BGP جهت Avalibality شبکه.

جهت کسـب اطلاع از شـرایط ارائه این سـرویس با شـماره 1524 داخلی 535 و 515 ، واحد فروش سـازمانی تماس حاصل نمایید.

تگها : سرویس_IXP

اینترنت پرسرعت صبانت در اینستاگرام اینترنت پرسرعت صبانت در تلگرام اینترنت پرسرعت صبانت در پیام رسان سروش