Database Error!
معرفی مشتری

معرفی مشتری

 

 

 

مشترکین گرامی

صبانت در نظر دارد تا در راستای ارتقای کیفیت خدمات خود، هر مشترک خود را به عنوان یک سفیر و نماینده خود ببیند زیرا بهترین تبلیغ زمانی است که خود استفاده کنندگان محصول این مهم را انجام دهند. بنابراین از تمام مشترکینی که تمایل دارند به عنوان معرف؛ دوستان و آشنایان خود را به شرکت معرفی نمایند، دعوت می شود تا با مراجعه به پنل کاربری صبانت در آدرس my.sabanet.ir به قسمت معرفی مشتری مراجعه نمایند. پس از تکمیل فرم ، یک کد خاص برای شما صادر خواهد شد. هنگامی که دوستان و آشنایان خود را به شرکت معرفی می نمایید، در صورتی که آنها در هنگام ثبت نام کدمعرف (کد شما) را به شرکت اعلام نمایند، از مزایای تخفیفاتی متمایز به نسبت سایر مشترکین جدید بهره خواهند برد، همچنین با معرفی هر یک از دوستان و آشنایان خود، به میزان 8% پورسانت از مبلغ تمام سرویس هایی که شخص معرفی شده خرید می کند، به شما تعلق خواهد گرفت که در دوره های زمانی خاص به صورت مبلغ به شماره کارتی که در فرم قید می‌کنید واریز خواهد شد. به این صورت در حقیقت هر مشترک صبانت می تواند به عنوان یک نماینده شرکت بدون هیچ‌گونه صرف هزینه ای اقدام به فعالیت نماید.

تگها : صبانت , معرفی_مشتری