فراخوان_تولیدکنندگان_تجهیزات

فراخوان شناسایی و حمایت از تولید کنندگان98 (تجهیزات پسیو) نوع مطلب: مقالات
گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات صبانت قصد دارد برای تامین تجهیزات مورد نیاز خود،...
اینترنت پرسرعت صبانت در اینستاگرام اینترنت پرسرعت صبانت در تلگرام اینترنت پرسرعت صبانت در پیام رسان سروش