هدیه_سرشماری

نحوه دریافت هدیه سرشماری نوع مطلب: اخبار
صبانت به منظور حمایت از طرح ملی سرشماری نفوس و مسکن سال 95 برای آن دسته از...