فراخوان_صبانت

زنجیره تامین نوع مطلب: مقالات
شرکت انتقال داده های ندا گستر صبا با نام تجاری صبانت به...
فراخوان شناسایی و حمایت از تولید کنندگان98 (تجهیزات پسیو) نوع مطلب: مقالات
گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات صبانت قصد دارد برای تامین تجهیزات مورد نیاز خود،...
فراخوان شناسایی و حمایت از پیمانکاران و خدمات فنی مهندسی داخلی 98 نوع مطلب: مقالات
شرکت انتقال داده های ندا گستر صبا در نظر دارد مطابق با آیین نامه اجرایی حمایت از...
فراخوان شناسایی و حمایت از تولید کنندگان98 (تجهیزات اکتیو) نوع مطلب: مقالات
گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات صبانت قصد دارد برای تامین تجهیزات مورد نیاز خود،...
اینترنت پرسرعت صبانت در اینستاگرام اینترنت پرسرعت صبانت در تلگرام اینترنت پرسرعت صبانت در پیام رسان سروش