صباتل

شرایط استفاده از خدمات تماس و مکالمه تلفنی نوع مطلب: مقالات
  شرایط استفاده از خدمات تماس و مکالمه تلفنی   ماده یک : تعاریف فروشنده:...
تلفن اینترنتی صباتل نوع مطلب: مقالات
  تلفن اینترنتی صباتل سرویسی از شرکت صبانت است که امکان استفاده از اینترنت...
سرویس‌های صبانت