صباتل

شرایط استفاده از خدمات تماس و مکالمه تلفنی نوع مطلب: مقالات
  شرایط استفاده از خدمات تماس و مکالمه تلفنی   ماده یک : تعاریف فروشنده:...
تلفن ثابت و همراه اینترنتی صباتل نوع مطلب: مقالات
  تلفن ثابت و همراه اینترنتی صباتل سرویسی از شرکت صبانت است که امکان استفاده...