اینترنت پرسرعت صبانت

تنظیمات_مودم

ابزارهای پشتیبانی و تنظیمات مودم adsl صبانت نوع مطلب: مقالات
همراه پشتیبان اینترنت پرسرعت ADSL صبانت مشترکین همواره به عنوان سرمایه های شرکت...
بروز رسانی مودم صبانت نوع مطلب: مقالات
مشترک گرامی ؛ به منظور رفع ایرادات احتمالی در مودم اینترنت پرسرعت صبانت می...
تنظیمات مودم ADSL به چه صورت است؟ نوع مطلب: مقالات
تنظیمات مودم ADSL به دو صورت PPPoE و Bridge قابل انجام است. تنظیم مودم به صورت PPPoE(روش...
سرویس های صبانت