کارشناس پایگاه داده

  •       تنظیمات لازم جهت Tuning دیتابیس ها، Backup & Recovery در SQL Server
  •      پیاده سازی انواع Replication مایکروسافت و کنترل وضعیت آنها
  •      نظارت، بازبینی و رفع اشکال های پایگاه داده‌ها
  •      طراحی معماری بانک‌های اطلاعاتی جهت افزایش سرعت و کارایی عملکرد بانک‌های اطلاعاتی
  •      مرور طراحی جداول اطلاعاتی سیستم‌ها و زیرسیستم‌ها و نظارت بر سرعت، وضعیت، امنیت و سایر موارد مرتبط با پایگاه داده‌ها
  •      شناسایی و رفع اشکال های ارتباط بین بانک‌های اطلاعاتی
  •      بکارگیری ابزارهای مانیتورینگ دیتابیس برای شناسایی Bottleneck سیستم ها و چگونگی رفع آنها
  •      دریافت، پیگیری و رفع مشکلات پایگاه های داده بر اساس incident ها و problem های ارجاع شده

سرویس‌های صبانت