کارشناس پایگاه داده

  •         تنظیمات لازم جهت Tuning دیتابیس ها ، Backup & Recovery در SQL Server
  •         پیاده سازی انواع Replication مایکروسافت و کنترل وضعیت آنها
  •         نظارت، بازبینی و رفع اشکال های پایگاه داده‌ها
  •         طراحی معماری بانک‌های اطلاعاتی جهت افزایش سرعت و کارایی عملکرد بانک‌های اطلاعاتی
  •         مرور طراحی جداول اطلاعاتی سیستم‌ها و زیرسیستم‌ها
  •         نظارت بر سرعت، وضعیت ، امنیت و سایر موارد مرتبط با پایگاه داده‌ها
  •         شناسایی و رفع اشکال های ارتباط بین بانک‌های اطلاعاتی
  •         بکارگیری ابزارهای مانیتورینگ دیتابیس برای شناسایی Bottleneck سیستم ها و چگونگی رفع آنها
  •         دریافت، پیگیری و رفع مشکلات پایگاه های داده بر اساس incident ها و problem های ارجاء شده