کارشناس نرم افزار

  • برنامه نویسی یک سیستم یا ماژول مشخص بر اساس مستندات طراحی، در محیط NET
  • تغییر در کد نرم افزارهای جاری بر اساس مستندات تغییر و همکاری در تست و تحویل نسخه های جدید
  • ساخت محصول از طریق یکپارچه‌ سازی مولفه‌ها در سطح سیستم و زیرسیستم
  • بازبینی و تحلیل مشخصه های پیچیده برنامه نویسی جهت رفع سوء تفاهمات در خصوص سیستم های ارجاع شده جهت تولید
  • تهیه و ویرایش مستندات مربوط به برنامه ها و چگونگی کارکرد آنها، همچنین کامنت گذاری منبع کد به صورتی خوانا و قابل فهم
  • ثبت گزارش های مربوط به شرایط و چگونگی کامپایل و اجرای برنامه و موارد استثناء اعمال شده با توجه به طراحی و شرایط تولید منبع کد
  • آرشیو، نگهداری و به روز رسانی اطلاعات مربوط به وضعیت جاری و آتی کدها و مستندات سیستم
  • انجام تست ها بر اساس مدل تعیین شده توسط واحد فناوری اطلاعات شرکت و مستند سازی آنها
  • شناخت مسئولیت‌ها، عملیات، مشخصه‌ها و روابط عناصر طراحی و اطمینان از سازگاری با معماری سازمانی

اینترنت پرسرعت صبانت در اینستاگرام اینترنت پرسرعت صبانت در تلگرام اینترنت پرسرعت صبانت در پیام رسان سروش