کارشناس مدیریت فرآیندی

  • کارشناس ارشد مدیریت یا مهندسی صنایع
  • تسلط به حوزه مدیریت فرآیندی (BPM)
  • آشنایی با حوزه مدیریت تغییر
  • آشنایی با چهارچوب |ETOM
  • آشنایی با چهارچوب ITIL
  • آشنایی با مدل های تعالی سازمانی
  • توانایی مناسب در زبان انگلیسی
  • توانایی کار تیمی
  • علاقه به فعالیت های پژوهشی و مشتاق به یادگیری و پیشرفت
  • حداقل سه سال سابقه فعالیت مرتبط

 

 

اینترنت پرسرعت صبانت در اینستاگرام اینترنت پرسرعت صبانت در تلگرام اینترنت پرسرعت صبانت در پیام رسان سروش