سرویس WiFi

سرویس WiFi

wifi یا Wireless Fidelity برقراری ارتباط به صورت بی سیم بر پایه شبکه اینترنت می باشد که پهنای باندی بسیار بیشتر نسبت به آنچه بر بستر سیم مسی یا DSL تامین می شود، در اختیار شما قرار می دهد. این سرویس با توجه به عدم محدودیت به بستر فیزیکی، امکان دریافت هر پهنای باندی بنا به نیاز مشتریان فراهم می کند. علاوه بر آن با توجه به نیاز مشترک امکان ارائه سرویس به صورت متقارن و یا نامتقارن وجود دارد.

دستاوردها

عدم محدودیت پهنای باند در میزان سـرعت + عدم محدودیت پهنای باند در میزان حجم دانلود + متقارن بودن پهنای باند + پشـتیبانی 24 سـاعته + IP Valid + پشـتیبانی 24 سـاعته فیزیکی بدون محدودیت های ارگان های دیگر (مانند مخـابرات) + عدم محدودیت به بسـتر های فیزیکی موجود (زوج سـیم، فیـبر و ...)

مشتریان

سـازمان ها و شـرکتهای بزرگ و کوچک دولتی و خصوصی که نیاز به سـرویس های پهنای باند نامحدود دارند.

سـازمان ها و شـرکت هایی که پهنای باند با کیفیت از نظر عدم قطعی، عدم نوسـانات سـرعت، عدم محدودیت در دسـترسی دارند.

سـازمان ها و شـرکت هایی که پهنای باند Send بیشتری نسـبت به پهنای باند Recieve دارند.

سـازمان ها و شـرکت هایی که پشـتیبانی بی قید و شـرط 24 سـاعته طی 365 روز سـال دارند.

سـازمان ها و شـرکت های که نیاز به پروتکل مسـیریابی BGP دارند.

سـازمان ها و شـرکت هایی که نیاز به مانیتورینگ میزان مصرف به صورت online دارند.

و ...

جهت کسـب اطلاع از شـرایط ارائه این سـرویس با شـماره 1524 داخلی 535 و 515 ، واحد فروش سـازمانی تماس حاصل نمایید.

تگها : راهکارهای_سازمانی , سرویس WiFi

اینترنت پرسرعت صبانت در اینستاگرام اینترنت پرسرعت صبانت در تلگرام اینترنت پرسرعت صبانت در پیام رسان سروش